Patiƫntenzorg op maat met behulp van 3D technologie

Het Fieldlab 3DMedical beantwoordt de vraag naar meer individuele patiëntenzorg. Dit gebeurt via het ondersteunen van de ontwikkeling, commercialisatie en implementatie van nieuwe 3D toepassingen. Daarnaast ondersteunt het Fieldlab de ontwikkeling van de opleiding van de volgende generatie studenten en professionals in dit veld.

 

Wat bieden wij aan:

Het Fieldlab 3DMedical biedt expertise, lab faciliteiten en samenwerking op het gebied van de volgende 3D Medical speerpunten: biofabrication, personalised implants en personalised tooling.

De technologieën die ingezet worden om versnelling te realiseren zijn

  • 3D Design & Systems Engineering,
  • 3D (Bio) Fabrication,
  • Computer Navigation in de OK (augmented reality)
  • Digital twin

Samen met geïnteresseerde partners willen we het pad voor commerciële toepassingen effenen en standaardiseren.

Voordelen:

Deelname aan het Fieldlab 3DMedical betekent toegang verkrijgen tot kennis, faciliteiten, talent, subsidie-aanvragen en projecten. Wij leveren maatwerk en afhankelijk van de aangeboden diensten kan hiervoor een bijdrage worden gevraagd.

Bundeling van krachten

Het Fieldlab 3DMedical is een samenwerking van

  • de Divisie Heelkundige Specialismen van het UMC Utrecht,
  • de Biofabrication Facility van Utrecht Life Sciences,
  • het Product- en System-engineering lab en het Instituut Engineering & Design van Hogeschool Utrecht en
  • ProtoSpace.

Deze bundeling van krachten in het medisch en technisch veld vergroot de kennis en versnelt de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. De multidisciplinaire aanpak resulteert in projecten met proof-of-concepts die zowel op medische als technische haalbaarheid zijn getoetst. Deze kunnen bij de ketenpartners tot wasdom komen en via hen -in samenwerking met het Fieldlab3D Medical- worden gecommercialiseerd.

Onze partners beschikken over een unieke combinatie van innovatiemethodologie, faciliteiten, medisch specialisten en technologen.

Het Utrecht Science Park biedt essentiële randvoorwaarden zoals kennisinfrastructuur, faciliteiten, incubators, validatie en valorisatiepartners. Stichting Utrecht Science Park verzorgt het frontoffice van het Fieldlab 3DMedical.

   

Contact

Geïnteresseerd? Neem contact op met:

Ir. Annemieke de Raad
Business Development Fieldlab 3DMedical
annemieke.deraad@utrechtsciencepark.nl
+316 183 028 48