Goede beoordeling van blootstelling is essentieel in de risicoanalyses van 1) menselijke en milieurisico's, 2) maximaal aanvaardbare waarden voor mens en milieu, en 3) effect van concentraties uit in vivo en in vitro analyses. IRAS UU heeft expertise op het gebied van

a. Zowel kwalitatieve als kwantitatieve blootstellingsbeoordeling op basis van processen, experimenten en modellering
b. Interne en externe blootstelling aan onderwerpen, bijvoorbeeld mensen, organismen (dieren, planten), cellen, specifieke doelen (bijvoorbeeld membranen)
c. Blootstelling aan het milieu; In de omgeving zelf, in de laboratorium werkruimte en
d. Specifieke (gevaarlijke) stoffen zoals fysieke - straling, geluid, deeltjes, virussen en bacteriën.

De afdeling Immunotoxicologie binnen IRAS onderzoekt immunosensibilisering en immunomodulatie (d.w.z. inductie van ontsteking) door verschillende middelen, waaronder drugs, milieuchemicaliën / verontreinigende stoffen en voedingsmiddelencomponenten. Het onderzoek heeft tot doel fundamenteel inzicht te verschaffen in immunosensitiserende en immunomodulerende effecten van verbindingen. Dit inzicht zal helpen om vroege indicatoren vast te stellen van immunosensibiliserende potentieel van verbindingen (bijvoorbeeld geneesmiddelen of nieuwe voedingsmiddelen) die in nieuwe en bestaande predictieve modellen kunnen worden opgenomen. Anderzijds zal kennis over de immunomodulerende capaciteit van verbindingen bijdragen tot de ontwikkeling van profylactische maatregelen of therapieën. Lopende projecten:

e. Therapeutische benaderingen voor voedselallergie
f.  Mechanismen van drug overgevoeligheid
g. Milieufactoren en de gezondheid van het mucosale immuunsysteem
h. Risicobeoordeling van ultrafijne (nanosize) omgevingsfijnstof