De plek om een life sciences onderneming te starten

Foto: HU University of Applied Sciences Utrecht, Femke van den Heuvel

Co-creatie

iLab Utrecht Science Park is een volledig ingericht innovatie laboratorium dat startups en gevestigde bedrijven toegang biedt tot onderzoeksfaciliteiten, studenten en wetenschappers in een co-creatie setting. iLab Utrecht Science Park is gevestigd in Hogeschool Utrecht. De samenwerking met onderzoeks- en onderwijsinstellingen stelt bedrijven in staat om te werken in een hoogwaardige onderzoekomgeving, zonder de noodzaak voor zware investeringen in een eigen laboratorium infrastructuur. Bovendien stelt de toegang tot studenten bedrijven in staat om getalenteerde studenten te identificeren en een stageplaats of een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Voor startups die nog bezig zijn om financiering voor hun onderneming aan te trekken kunnen op maat gemaakte business modellen voor publiek-private samenwerking worden ontwikkeld. iLab Utrecht is onderdeel van een ecosysteem strategie die niet alleen de toegang tot onderzoekinfrastructuur en studenten bevordert, maar startups ook op andere manieren faciliteert, bijvoorbeeld met behulp van incubator en accelerator programma’s.

Nationaal netwerk

iLab Utrecht Science Park in zijn huidige vorm biedt faciliteiten op het gebied van chemische analyse en technologie, moleculaire en celbiologie, microbiologie en alternatieven voor dierproeven. Echter, iLab Utrecht maakt deel uit van een nationaal netwerk van iLabs dat is opgezet door de Top Sector Chemie. Momenteel zijn er 10 locaties waar een iLab is gevestigd of in ontwikkeling is. Onderzoeksvragen kunnen dus worden doorgegeven aan een breed netwerk van deskundigen in de (bio)chemie.