De plek om een life sciences onderneming te starten

Foto: HU University of Applied Sciences Utrecht, Femke van den Heuvel

Werken aan jouw vraag met een netwerk van experts en hoogwaardige faciliteiten

Het Utrecht Science Park InnovatieLab Life Sciences & Chemistry levert een bijdrage aan innovatie. Samen met het bedrijfsleven (startups, mkb en grote bedrijven), verenigingen en stichtingen en kennisinstellingen voeren we toegepast onderzoek uit. Wij bieden faciliteiten op het gebied van chemische analyse en procesengineering, moleculaire en celbiologie en microbiologie en onze eigen experts verrichten onderzoek.

Werken met een team van experts
We bieden een team van multidisciplinaire experts die werken in de gebieden:

 • vervanging, verfijning en vermindering van dierexperimenten,
 • geavanceerdere celkweektechnieken (waaronder stamcellen en organoiden), 
 • toxicologie,
 • exposure,
 • big data en bioinformatica,
 • humane studies.

Binnen de chemie en chemische engineering richten we ons op efficiëntie van synthese in bioprocess engineering en het omzetten van batch productie naar continu productieprocessen. Ook circulair management van ruwe grondstoffen en afvalstromen heeft onze aandacht. Ons InnovatieLab maakt deel uit van een nationaal netwerk van de topsector chemie.

Voordelen

 • Werken in een hoogwaardige onderzoeksomgeving: Door de samenwerking met onderzoeks- en onderwijsinstellingen kunnen bedrijven werken in een hoogwaardige ISO gecertificeerde onderzoekomgeving, zonder de noodzaak voor hoge investeringen in een eigen laboratorium infrastructuur.
 • Betrokken worden bij onderzoeksprojecten: nieuwe innovaties worden via co-creatie ontwikkeld.
 • Aantrekkelijke mogelijkheden voor startups: samen met startups die nog bezig zijn om financiering voor hun onderneming aan te trekken kunnen op maat gemaakte business modellen voor publiek-private samenwerking worden ontwikkeld.
 • Verbinding met het ecosysteem en netwerk Utrecht Science Park: het InnovatieLab is onderdeel van een ecosysteem dat niet alleen de toegang tot onderzoekinfrastructuur en studenten bevordert, maar ook bijdraagt aan ondernemerschap door middel van incubator- en acceleratorprogramma’s.
 • Talentontwikkeling: bedrijven hebben de mogelijkheid om getalenteerde studenten met het juiste profiel te identificeren en ze een stageplaats of een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

De toegang tot de dagelijkse praktijk van bedrijven biedt de docenten en onderzoekers de mogelijkheid om hun kennis up-to-date te houden en dus zo studenten klaar te stomen met een optimale aansluiting op de arbeidsmarkt .

Open learning community

Het InnovatieLab werkt als een open learning community op basis van open innovatie en co-creatie. Door de kruisbestuiving tussen onderzoekers, opdrachtgevers en studenten ontstaan slimme oplossingen.

Utrecht Science Park InnovatieLab Life Sciences & Chemistry is gehuisvest bij Hogeschool Utrecht (onderzoeksgroep Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry).

Meer weten? Neem contact met ons op!