Missie

De missie van het iLab is een bijdrage te leveren aan de innovatie van bedrijfsleven en andere organisatie door het gezamenlijk uitvoeren van onderzoeksprojecten. Het iLab stelt daartoe labfaciliteiten beschikbaar en zet studenten en onderzoekers in voor het uitvoeren van projecten.

“iLab Utrecht Science Park helpt ons de opleiding up to date te houden. Het helpt studenten om snel kennis t maken met de laatste technologische ontwikkelingen in de industrie“ Ellen Hilhorst, Directeur Instituut Life Sciences & Chemistry, HU.

 

Visie

De visie van het open lab van de HU, het iLab, is dat toegepaste onderzoeksprojecten waarin het bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken bijdragen aan innovatie van het bedrijfsleven en andere organisaties in de samenleving. Daarbij levert het een bijdrage aan verdere profesionalisering van de opleiding. Vanuit deze visie wil het iLab labfaciliteiten beschikbaar stellen en studenten en/of docent-onderzoekers inzetten bij de uitvoering van de onderzoeksprojecten. Open innovatie en co-creatie.

Door  iLab kunnen zowel het bedrijfsleven als kennisinstellingen baat hebben bij het gezamenlijk uitvoeren aan toegepast onderzoek.  Gezamenlijke onderzoeksprojecten levert het bedrijfsleven toegang tot aanwezige kennis en kunde en van vaak kostbare faciliteiten. Studenten worden beter voorbereid op de arbeidsmarkt en docent-onderzoekers kunnen hun kennis en kunde op peil houden.

Het iLab stelt 1) labfaciliteiten beschikbaar en zet 2) studenten en/of 3) docent-onderzoekers in bij de uitvoering van de onderzoeksprojecten. Afhankelijk van de vraag en behoefte kunnen er specifieke samenwerkingsverbanden worden gevormd. Zo heeft een start-up vaak behoefte aan faciliteiten en studenten, terwijl gevestigde bedrijven behoefte hebben aan specifieke modellen en apparatuur en expertise.