Faciliteiten

Utrecht Biofabrication Facility (Universiteit Utrecht)

De Utrecht Biofabrication Facility is gericht op het versnellen van opkomende biofabricage technologieën in gebieden van regeneratieve geneeskunde, 3D in vitro celcultuurmodellen en therapeutische behandelingen. Het brengt ingenieurs, materiaalwetenschappers, celbiologen, clinici en commerciële partners samen om levende 3D-laboratoriummodellen te maken.

Modellen en implantaten
Momenteel ontwikkelen we specifieke modellen om levertoxiciteit, nierfunctie en factoren die de bevruchting beïnvloeden te onderzoeken. We creëren ook modellen voor patiëntspecifieke screening op kanker. Bovendien ondersteunen we projecten die gepersonaliseerde implantaten voor de regeneratie van kraakbeen, botten en hartspier ontwikkelen.

Diensten

 • 3D-printtechnieken,
 • Bioprinting-technologieën,
 • Melt Electrospinning Writing (MEW) Stereolithography (SLA),
 • Fused Disposition Modeling (FDM),
 • Convergentie van 3D (bio) printtechnologieën.

Activiteiten

 • Prototyping (CAD en MRI / CT-gebaseerde anatomische modellen,
 • 'Scaffold fabrication',
 • Celafdrukken,
 • Voorbereiding van biomateriaal / celmatrix (robotafgifte),
 • Ontwikkeling van biomateriaal / bio-inkt,
 • Ontwikkeling van 3D-weefselconstructies,
 • Beta-ontwikkeling nieuwe 3D-printapparatuur in samenwerking met de industrie.

 

3D Design, Systems Engineering & Sensoring (Hogeschool Utrecht en Protospace)

Sensoren voor de leefomgeving:

Microsystemen, vaak autonome sensorsystemen voor het bemeten van de leefomgeving, maken momenteel een sterke ontwikkeling door. Grote moeilijkheden doen zich echter voor bij het opstarten en opvoeren van de productie. Het vakgebied concentreert zich immers op systemen met zeer hoge nauwkeurigheden, en de productie daarvan behoort tot de meest lastige die er bestaat.

De oorsprong van de problemen ligt vaak in het productontwikkelingsproces, waar eerder onvoldoende rekening gehouden werd met deze lastige productietechnologieën. Door hier te snel en ondoordacht overheen te stappen ontstaat productie-uitval, een te lage productieopbrengst (als gevolg hiervan oplopende productiekosten), maar vooral ook projectvertraging op een moment dat investeringen al plaatsgevonden hebben.

Het Lectoraat Microsysteemtechnologie richt zich op dit domein:

 • Door optimalisatie van productontwerp en de ontwerpprocedures worden lastige productiemethodieken vroegtijdig onderkend en voorkomen
 • Modularisering van productieprocessen. Bestaande productieprocessen worden op modulaire wijze gecombineerd, waardoor hergebruik in opeenvolgende productfamilies vergroot wordt. Door meer hergebruik dalen de engineeringinspanning en de kosten van industrialisatie. De kwaliteit verbetert door vermindering van aanloopproblemen.

Agile prototypen van technische toepassingen

Bij Stichting ProtoSpace versnellen we productinnovatie door met agile prototypen technische toepassingen laagdrempelig en tastbaar te maken. Ons gereedschap is creativiteit en de kennis die we opdoen uit eigen onderzoek rond 3D-printtechnieken en digital fabrication.

We hebben bij ProtoSpace verschillende vaardigheden in huis om elk traject te kunnen begeleidien. Denk aan Industrieel ontwerp, productontwerp, mechatronica, embedded software en elektrotechniek.

Daarnaast is de open source community voor oa firmware en elektronica een belangrijke inspiratie waar we actief aan meebouwen. Als laatste gebruiken we digitaal aangestuurde machines zoals 3D printers, CNC frees en lasersnijders. Met dit gereedschap:

 • Werken we hands-on mee aan innovatie en productontwikkeling met start-ups, MKB en onderzoeksinstituten in ons InnovatieLab;
 • Gebruiken we onze kennis over innovatietrajecten en digital fabrication om te inspireren en op te leiden in ons LearningLab;
 • Geven we andere makers de ruimte en de inspiratie om zelf te maken in ons FabLab.

 

3D Face Lab (Universitair Medisch Centrum Utrecht)

Het 3D Face Lab is het (tand)technisch laboratorium van de afdeling mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie en bijzondere tandheelkunde in het UMC Utrecht. In het 3D Face Lab worden, in opdracht van de chirurgen en tandartsen, technische werkzaamheden verricht voor patiënten met een complexe zorgvraag in het aangezicht.

Het 3D Face Lab kan via het UMC Utrecht benaderd worden. Het Fieldlab 3DMedical maakt gebruik van de expertise van het 3D Face Lab.

Het 3D Face Lab richt zich met name op de complexere zorgvragen binnen de mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie en bijzondere tandheelkunde. Het 3D Face Lab maakt en repareert handmatig tand-, klos- en gezichtsprotheses. Ook beschikt het lab over 3D-printers, -software en –scanners en werken de tandtechnici met de nieuwste digitale technieken. Met de nieuwste softwareprogramma’s worden digitaal gezichtsoperaties en implantaatplanningen gesimuleerd. Bij deze digitale planningen wordt gebruik gemaakt van CT en/of MRI beelden. Hiermee wordt de plaatsing van het implantaat precies van tevoren gepland en ontworpen. De 3D printer print studiemodellen en boor- en zaagmallen welke tijdens de operaties gebruikt worden.

De medewerkers van het (tand)technisch laboratorium worden door de artsen direct betrokken bij de behandeling van de patiënten. Op deze manier worden de beste patiëntspecifieke resultaten bereikt.

Het 3D Face Lab ontwerpt en maakt:

 • Boormallen,
 • Repositioneringsmallen,
 • Defectplaten voor na de operatie,
 • Stegconstruties (de constructie waar een prothese op vastzit),
 • Implantaatplanningen (het vooraf bepalen van de positie van implantaten),
 • Orthognatische planningen (voor verplaatsing van de kaakdelen),
 • (Klos)protheses/obturators,
 • Gezichtsprotheses/epitheses,
 • Oncologische reconstructies,
 • Reconstructies na trauma,
 • PSI’s (Patient Specifieke Implanten).

Wetenschappelijk onderzoek
Het 3D Face Lab biedt ondersteuning aan de AIOS (arts in opleiding tot specialist) van de afdeling MKA-BT. Deze ondersteuning bestaat uit het meedenken bij de inzet van software en het uitwerken van digitale vraagstukken.

Opleiding en onderwijs
Het 3D Face Lab verzorgt voor de AIOS van de afdeling MKA-chirurgie een opleidingsmodule waarin geleerd wordt hoe een orthognatische operatie digitaal gesimuleerd en gepland kan worden.

   

Contact

Geïnteresseerd? Neem contact op met:

Ir. Annemieke de Raad
Business Development Fieldlab 3DMedical
annemieke.deraad@utrechtsciencepark.nl
+316 183 028 48