Chemie en biochemie

Om te bepalen of stoffen effectief zijn of toxisch, is synthese en karakterisatie van stoffen belangrijk. Dit neemt een belangrijke plaats in bij het chemie en biochemie onderzoek op het lectoraat. Het verkrijgen van zuivere peptiden, isolatie van specifieke planten extracten, de analyse van stoffen in complexe matrices, zijn nodig om uiteindelijk kwaliteit en effectiviteit te waarborgen en blootstelling te bepalen.

a). Proteïne Synthese
b). Analyse complexe matrices

  • Lipiden, carbohydraten in sera
  • Bepaling van polymerisatie en aanwezigheid van oplosmiddelen
  • Unieke expertise in Nederland voor het bepalen van biologisch beschikbare concentraties van organische verontreinigingen in het milieu (bodems, waterbodems en water), waarbij gebruik wordt gemaakt van ‘passive sampling’ technieken.

c). Isolatie & analyse planten extracten