7 juli 2017

Afgelopen dinsdagmiddag heeft de eerste iLabLunch plaatsgevonden bij Life Sciences & Chemistry.

Raymond Pieters opent de lunch met een broodje in de hand en is trots op de samenwerking tussen iLab en het IRAS te continueren. Door deze samenwerking zal de expertise opgebouwd op het IRAS op het gebied van blootstelling van chemische componenten worden behouden voor derden.

Michiel Jonkers, onderzoeker bij IRAS, zet de mogelijkheden van analyses en onderzoek uiteen waardoor iedereen een goed overzicht krijgt van de mogelijkheden van samenwerking. Voor een uitgebreide uiteenzetting zie Expertise Blootstelling (link website)

Scitovation is een nieuw bedrijf op Utrecht Science Park en richt zich op de ontwikkeling van nieuwe relevante in vitro en in silico  modellen om componenten te kunnen testen. Rebecca Clewell geeft een indicatie van de onderzoeksactiviteiten die zullen gaan plaatsvinden in Utrecht Science Park.

Een leuke en inspirerende eerste iLabLunch. De eerst volgend iLablunch zal na de zomervakantie gaan plaatsvinden. Houdt de agenda in de gaten.