21 april 2020

Het is stil op het Utrecht Science Park, heel stil, maar het innovatielab Life Sciences & Chemistry (iLab) op Heidelberglaan 7 is beperkt open. Het is een van de vitale faciliteiten van de HU. Marjolein Wildwater, onderzoeker bij het lectoraat Innovative testing in Life Sciences and Chemistry van het kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven en CEO van Vivaltes, legt uit waarom het zo belangrijk is dat het lab toegankelijk blijft en wat haar team daar nu doet.

Vivaltes is een spin-off van de HU, een jong bedrijf dat goed draait. “Maar we zijn ook zeer kwetsbaar, zeker in deze coronacrisis. Alleen omdat we het iLab ook nu kunnen gebruiken, bestaan we nog”, zegt Marjolein. In het lab zijn sinds 13 maart iedere week afwisselend een paar onderzoekers aanwezig. Deze mensen zijn goed geïnstrueerd en houden zich uiteraard aan de veiligheidsregels van het RIVM.

Wormpjes
De HU en Vivaltes doen, in samenwerking met aantal kennisinstellingen en bedrijven, onderzoek naar de invloed van giftige stoffen en complexe mengsels op de voortplanting en ontwikkeling van het ongeboren kind. Vrijwel alle bedrijven in de (chemische) industrie moeten hier, op grond van Europese wetgeving, verplicht hun producten op testen. Op de standaardmanier worden deze testen uitgevoerd met dierproeven. Het lectoraat en Vivaltes werken dierproefvrij, dat wil zeggen, met wormpjes. “Dat is een mooi en werkend alternatief dat, zoals uit ons onderzoek blijkt, voorspellend werkt”, vertelt Marjolein trots. Echter deze rondwormen (C.elegans genaamd) zijn levende organismen en hebben, net als de celkweken waar in het lectoraat gebruik van wordt gemaakt, ‘eten’ nodig.

Vitaal ecosysteem
Voor Marjolein en het voortbestaan van haar bedrijf is het essentieel dat het iLab open is. Het lab is om meerdere redenen van vitaal belang om de continuïteit van het onderzoek te kunnen waarborgen.

“We voeren in dit lab onderzoek uit met levende organismen. Die moeten, om ze in leven te houden, om de dag gevoed en onderhouden worden. Daarnaast doe je projecten nooit alleen. Je hebt de verplichting naar de financiers van het onderzoek – bedrijven en subsidieverleners – zaken op te leveren. Je werkt samen met partners in een keten, die weer afhankelijk zijn van wat jij tijdig oplevert.”

iLab is een unieke faciliteit binnen de HU die een 1-op-1 connectie maakt met het werkveld. Hier worden onderzoek en vragen vanuit de praktijk aan elkaar gekoppeld en worden bovendien studenten ingezet. In het iLab werken meerdere bedrijven. Als het iLab zou moeten sluiten, gaan die bedrijven failliet. “Het ecosysteem van het iLab verdwijnt dan en dan kan het iLab, dat we in de afgelopen jaren zo zorgvuldig hebben opgebouwd, zelf ook niet meer functioneren”, stelt Marjolein. “Ik ben de HU enorm dankbaar voor de mogelijkheden die het iLab ons biedt. Hier ontstaat een geweldige interactie tussen bedrijven, onderzoek en onderwijs die ons allemaal voordeel oplevert.”

Op afstand
Marjolein stuurt haar team aan vanuit huis en heeft van daaruit ook contact met haar opdrachtgevers. In feite is het niet veel anders dan voor 13 maart, vindt Marjolein, maar zo voelt het voor veel mensen wel. Elke week is er een teamoverleg via MS-teams, met de bedrijven die in het iLab werken, directeur Cyrille Krul en lector Raymond Pieters. Daarnaast zijn er digitaal 1-op-1 overleggen en is er een overleg tussen de bedrijven onderling. Er is net zo veel contact maar allemaal digitaal. “Belangrijk verschil is wel dat ik nu heel veel crisisoverleg heb. Bijvoorbeeld als in ons team of bij een opdrachtgever iemand uitvalt omdat die corona heeft en het werk anders verdeeld moet worden”, merkt Marjolein.

Korter lontje
Hoewel het functioneel allemaal draait, missen mensen het onderlinge contact. De vriendschappen, het praatje bij de koffie. Maar zeker ook de zorg die ze hebben over het ontbreken van een eindpunt. “We weten niet wanneer en hoe we weer opengaan, dat is voor veel mensen lastig. Ze worden onzeker en hebben een korter lontje dan normaal. Ik zelf ook”, zegt Marjolein lachend. Bij sommige studenten merkt ze dat zij moeite hebben zich te motiveren tot het schrijven van een eindverslag als ze hun begeleider niet in het pand zien lopen. De druk voelt voor hen dan echt anders. Maar gelukkig is er toch enige continuïteit, met een (deels) open iLab.

Bron: HU Ontwikkelt