Meten van de aanwezigheid en concentraties van organische verbindingen in het milieu (lucht, water, bodem, sediment, afvalwater), in organismen en in toxiciteitstesten (‘exposure assessment’), alsmede de verdeling (partitie, sorptie) van deze stoffen tussen verschillende milieucompartimenten, fasen in toxiciteitstesten en biocompartimenten. Voorbeelden van stoffen die worden gemeten: PAKs, PCBs, VOCs (BTEX), olie,  petrochemische koolwaterstoffen, organochloorbestrijdingsmiddelen, C60 fullerene, en prioritaire ‘emerging contaminants’. Analyses worden uitgevoerd m.b.v. GC/MS, ECD/FID en HPLC-UV/FLD/ELSD, LC-MS/MS.

Ontwikkeling van methoden om chemische stoffen te analyseren, te extraheren, te verwijderen, te fractioneren, te derivatiseren en te analyseren met 'moeilijke' fysicochemische eigenschappen, zoals sterk hydrofobe, vluchtige en oppervlakte actieve stoffen.

In situ en ex situ passieve bemonsterings- en passieve doseringsmethode ontwikkeling, met inbegrip van vaste fase (micro) extractie (SP (M) E).
Niet-gewervelde toxiciteitsproeven van hoge kwaliteit, inclusief testen van kritische lichaamsresiduen (CBR) en acute toxiciteitstests.


Publicaties

  • Jonker, M. T .O. (2016).
    Determining octanol-water partition coefficients for extremely hydrophobic chemicals by combining 'slow stirring' and solid phase micro extraction.
    Environ. Toxicol. Chem. 35(6), 1371-1377.