30 januari 2020

Hogeschool Utrecht heeft een Bioprocestechnologie lab geopend op Heidelberglaan 7. Op dit moment zijn er twee bioreactoren/fermentoren werkzaam, met de mogelijkheid om verder uit te breiden.

Jenny Cadée, drijvende kracht achter de realisatie van het nieuwe lab: “We zijn trots dat we een bioprocestechnologie lab hebben. Een mooi voorbeeld van multidisciplinair onderzoek, waarbij verschillende disciplines Life Sciences/microbiologie, biochemie, analytische chemie en chemische technologie bij elkaar komen. Het sluit goed aan bij de ambitie van ILC om researchanalisten en procestechnologen op te leiden die een bijdrage kunnen leveren aan een drietal thema’s: Sustainability, Food & Health, Health & Diseases. Vanaf September 2019 zijn de bioreactoren geïntegreerd in het nieuwe lesprogramma van 1ste en 2de-jaar Chemie en Chemische Technologie. In het 3de en 4de jaar zal dit gebeuren via praktijkopdrachten voor bedrijven en stages.”

Door multidisciplinair samen te werken aan opdrachten van bedrijven leren studenten om met een bredere blik te kijken naar praktijkuitdagingen, leren ze wat professionals van andere disciplines aan aanvullende kennis kunnen bieden en leren ze met opdrachtgevers te werken. Het eerste studentenproject gestart in samenwerking met partner QVQuality BV. is afgerond. Via challenge based learning onderzochten  de studenten hoe ze het huidige protocol van QVQuality BV konden verbeteren. Het resultaat  was een hogere opbrengst van QVQ’s product, waar QVQ heel blij mee was. Per Februari 2020 gaan er twee studentenprojecten starten i.s.m. andere bedrijven.

Bedrijven kunnen via deze projecten jonge toekomstige professionals leren kennen en ook complexere vraagstukken laten onderzoeken. Door de kruisbestuiving tussen onderzoekers/docenten, opdrachtgevers en studenten ontstaan slimme oplossingen.

Het bioprocestechnologie lab is verbonden aan het InnovatielLb Life Sciences & Chemistry. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met innovatielab@utrechtsciencepark.nl